LubTip sparar stora mängder olja och fett

LubTip saves large amounts of oil and grease

Med RX LubTip sker kedjesmörjningen direkt på kapsidan av svärdet istället för att transporteras på svärdets ovansida vilket sparar stora mängder olja och fett.

With RX LubTip, the chain lubrication takes place directly at the load surface instead of being transported on the upper side of the bar, which saves large amounts of oil and grease.

Image
Blog
LupTip

RX LubTip – The Money Maker

RX LubTip är ett patenterat sågsvärd som applicerar smörjoljan på kapsidan av svärdet istället för på ovansidan vilket ger en rad fördelar som lägre förbrukning av olja och fett, mindre spill och oljedimma, bättre arbetsmiljö och en effektivare kapprocess. Den utbytbara svärdtoppens asymmetriska infästning har hög brott­gräns och tillsammans med det 14-tandade noshjulet med special­härdade schims minskas dessutom risken för noshjulshaveri och kedjeavhopp. RX LubTip är ett starkt, tåligt sågsvärd med lång livslängd som är vridstyvt i alla förhållanden. Systemet är anpassat för olja eller fettsmörjning. Finns i längder 59-90 cm.

RX LubTip is a patented saw bar that applies the lubricating oil on the load surface of the saw bar instead of on the top side, which provides a number of advantages such as lower consumption of oil and grease, less spillage and oil mist, better working environment and a more efficient cutting process. The asymmetric attachment of the replaceable bar top has a very high breaking point and together with the 14-tooth nose wheel with specially hardened schims, the risk of nose wheel failure and chain drop is also reduced. The RX LubTip is a strong, durable, long-life saw bar that is torsional ridged in all conditions. The system is adapted for oil or grease lubrication. Available in lengths 59-90 cm.

Blog
RX Adapter Kit

RX Adapter Kit – The bridge to modern forestry

Med RX Adapter Kit kan du snart dra nytta av RX svärdens och LubTip-systemets fördelar även om du har ett traditionellt bestyckat skördaraggregat utan JPS R-teknologi. Snabb och enkel installation med sänkta kostnader från dag ett. Kontakta JPS för information om tillgänglighet på RX Adapter Kit för din skördare.

With the RX Adapter Kit, you can soon take advantage of the benefits of the RX saw bars and LubTip system even if you have a traditionally equipped harvester unit, without JPS R technology. Quick and easy installation with reduced costs from day one. Contact JPS for more information about RX Adapter Kit and availability for your harvester.

LubTip Supreme .404" finns i längder 59-90 cm
LubTip Supreme .404" is available in lengths 59-90 cm

Fem snabba om LubTip

Five quick facts about LubTip

Högeffektiv smörjning

Highly efficient lubrication

Reducerad förbrukning av olja och fett

Heavily reduced oil consumption

Minskad miljöpåverkan

Decreased environmental impact

Minskat slitage på svärd och kedja

Reduced wear of saw bar and chain

14-tandad utbytbar svärdtopp

14-tooth replaceable bar tip

Mindre oljedimma

Less oil mist

Gå med i vårt nyhetsbrev och häng med i utvecklingen och bli först med det senaste!

Join our newsletter and be the first to know about new product releases!

JPS

Framtidens skogsbruk

Forestry of the future

JPS R-teknologi sätter en ny standard för det moderna skogsbruket med oöverträffad produktivitet och driftsekonomi – minskad bränsleförbrukning, mindre värmeutveckling och färre kapsprickor är bara några av fördelarna. Med R-teknologin har vi vänt ut och in på de traditionella och föråldrade teknikerna och tänkt om från grunden. Så istället för att pressa sågmotorn till max har vi istället sänkt varvtalet till hälften och effektiviserat bruket av olja och fett på våra svärd.

JPS R-technology sets a new standard for modern forestry with unrivalled productivity and operating economy – Reduced fuel consumption, less heat generation and fewer split logs are just some of the real benefits. With the R-technology, we have turned traditional concepts on their head and re-evaluated from the ground up. Instead of squeezing the saw motor to the max we have cut the RPM’s to half and made the use of oil and grease on our swords more efficient.

Services